Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
7,5 Km      
Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK
2 Nagel, Thomas 0:53:24 keine AK Wertung
12 Zey, Silvia 1:01:42 keine AK Wertung

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
Name Runden Gesamt Km/hm Zeit Netto AK
Sembach, Markus 6 42,48 / 650 5:24:28 M 55

 

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
10 Km            
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
268 51 Thielmann, Antje 0:55:03 0:55:26 5 W 35
319 253 Sembach, Markus 0:56:39 0:57:10 18 M 55
320 67 Groß, Anette 0:56:39 0:57:09 4 W 55
367 91 Sengotta, Tanja 0:58:38 0:59:08 13 W 40
477 150 Pereira, Isabel 1:05:26 1:05:57 9 W 55

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
5 Km        
Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK AK
9 Blaut, Annika 0:26:32 2 WJ U14
10 Km        
7 Blaut, Anke 0:48:33 3 W 40

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
23,2 Km          
Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
99 Uhrich, Ingmar 1:53:20 1:53:51 8 M 55